Poznajmy się! / Давайте познайомимось!

Spotkanie w sali konferencyjnej, osoby siedzą na krzesłach, w tle prowadzący spotkanie oraz pokaz materiałów na slajdach

Pod takim hasłem zorganizowane zostało spotkanie dla uchodźców z Ukrainy, które odbyło się w piątek wieczorem w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Proszowicach. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób dorosłych, głównie kobiet oraz kilkadziesiąt dzieci. Wydarzenie zostało zorganizowane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Proszowice przy współpracy z wieloma instytucjami. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wykonywała Lilija Jehorova, która od kilku lat mieszka w Ostrowie.

Spotkanie w sali konferencyjnej rozpoczął burmistrz GiM Grzegorz Cichy, który mówił o solidarności Polaków z atakowanymi przez rosyjskie wojska mieszkańcami Ukrainy i o wsparciu dla uchodźców.

Zasady i możliwości korzystania z opieki lekarskiej przedstawił doktor Wojciech Skucha ordynator Szpitala w Proszowicach.

Funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach omówili sposób postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.
O szczepieniach, a zwłaszcza obowiązkowych szczepieniach dzieci przeciwko chorobom zakaźnym mówiły przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach.

Pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach zapraszały uchodźców do zgłaszania się do urzędu na specjalnie przygotowane kursy języka polskiego oraz do pośrednictwa pracy.

Zasady udzielania świadczeń i innych form pomocy społecznej omówiła Edyta Psica dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.
O tym, w jaki sposób dzieci ukraińskie przyjmowane są do szkół i przedszkoli w gminie Proszowice mówiła Marzena Migas dyrektor Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach.

O nadawaniu PESEL informowała Anna Kwiatek Gieras koordynator ds. pobytu uchodźców z Ukrainy.

Instytucje oprócz przygotowanych prezentacji miały stoiska z materiałami promocyjnymi w języku ukraińskim.

O współpracy z uczniami z Ukrainy mówił Mateusz Migas, który zrealizował dwa programy wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej.

Dorota Bartkowska opowiedziała o nauczaniu dzieci z Ukrainy a Joanna Milczarek o doświadczeniach w zatrudnianiu pracowników w gospodarstwie rolnym.

W czasie wydarzenia można było zapisać się do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na szczepienia przeciwko Covid-19.

Zaprezentowana została specjalnie wykonana na potrzeby pomocy uchodźcom strona internetowa www.pomagamy.proszowice.pl W czasie spotkania były zadawane pytania, obecni wzajemnie wymieniali się doświadczeniami, prowadzone były również indywidualne konsultacje. Polacy, u których przebywają uchodźcy chętnie włączyli się w dyskusję, przedstawili wzajemne relacje oraz podzieli się swoimi sugestiami.

Oprócz przedstawiania najważniejszych informacji urzędowych i pomocowych równolegle toczyło się spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży. Było malowanie twarzy, gry i zajęcia sportowe, tańce i zabawy z animatorką Sylwią Jęczmionek. Z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy wspólnie rywalizowali piłkarze z AP Proszowianka. Dzieci angażowały się w konkurencje i wspólne budowanie konstrukcji. Bardzo szybko następowało wzajemne rozumienie się. W zajęciach animacyjnych pomagali również wolontariuszki i wolontariuszki.
W sprawną organizację zaangażowani byli pracownicy Centrum Kultury i Wypoczynku, UGiM Proszowice, MOSiR Proszowice oraz rodzice i zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianka.

Mieszkańcy Gminy i Miasta Proszowice przyjęli już około 200 uchodźców z Ukrainy do swoich domów. Około 120 osób znajduje się w obiektach noclegowych zgłoszonych do gminy Proszowice.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy składa serdecznie podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Jesteśmy Solidarni z Ukrainą!

Tekst i zdjęcia: UGiM Proszowice

Під таким гаслом була організована зустріч для біженців з України, яка відбулася у п’ятницю ввечері у спортивній залі Муніципального спортивно-оздоровчого центру в Прошовіце. У ньому взяли участь кілька десятків дорослих, переважно жінок, і кілька десятків дітей. Захід організували працівники міської ради та міста Прошовіце у співпраці з багатьма установами. Переклад з польської на українську виконала Лілія Єгорова, яка вже кілька років живе в Оструві.

Зустріч у конференц-залі розпочав міський голова GiM Ґжегож Ціхі, який розповів про солідарність поляків з жителями України, які постраждали від російської армії, та про підтримку біженців.

Принципи та можливості використання медичної допомоги представив д-р Войцех Скуха, керівник лікарні у Прошовицях.

Працівники поліції районного управління поліції в Прошовіце обговорили, як діяти у разі загрози безпеці.
Представники повітової санітарно-епідеміологічної станції в Прошовіце розповіли про щеплення, особливо про обов’язкові щеплення дітей від інфекційних хвороб.

Співробітники Повітового управління зайнятості в Прошовіце запрошували біженців з’являтися до офісу на спеціально підготовлені курси польської мови та до служби працевлаштування.

Правила надання пільг та інших форм соціальної допомоги обговорила Едіта Псіца, директор Муніципального центру соціального захисту у Прошовіце.
Про те, як приймають українських дітей до шкіл та дитсадків гміни Прошовіце, розповіла Маржена Мігас, директор Центру освітніх послуг у Прошовіце.

Про надання PESEL повідомила координатор з питань перебування біженців з України Анна Квятек Гіерас.

Окрім підготовлених презентацій, заклади мали стенди з рекламними матеріалами українською мовою.

Матеуш Мігас, який реалізував дві програми обміну польською та українською молоддю, розповів про співпрацю зі студентами з України.

Дорота Бартковська розповіла про навчання дітей з України, а Йоанна Мільчарек – про свій досвід працевлаштування робітників на фермі.

Під час заходу можна було записатися на щеплення від Covid-19 у Центрі медичної реабілітації.

Було презентовано веб-сайт www.pomagamy.proszowice.pl, спеціально створений для потреб біженців, під час зустрічі задавалися питання, учасники обмінювалися досвідом, а також проводилися індивідуальні консультації. Поляки, з якими перебувають біженці, охоче долучилися до дискусії, представили свої стосунки та поділилися своїми пропозиціями.

Окрім презентації найважливішої офіційної та допоміжної інформації, водночас відбулася інтеграційна зустріч для дітей та молоді. Були розфарбовування обличчя, ігри та спортивні заходи, танці та ігри з аніматором Сільвією Єчменек. Футболісти АП Прошовянка змагалися з дітьми та молоддю з України. Діти брали участь у змаганнях та разом будували конструкцію. Дуже швидко настало взаєморозуміння. Допомогли в анімаційних заходах також волонтери та волонтери.
До ефективної організації були залучені працівники Культурно-дозвіллєвого центру, UGiM Proszowice, MOSiR Proszowice, а також батьки та гравці Академії футболу Прошовянки.

Мешканці Гміни та міста Прошовіце вже прийняли до своїх домівок близько 200 біженців з України. Близько 120 осіб перебувають у закладах розміщення, про які повідомляє гміна Прошовіце.

Мер гміни та міста Прошовіце Гжегож Ціхі хотів би подякувати всім, хто долучився до організації цього заходу.

Ми Солідарні з Україною!

Текст і фото: UGiM Proszowice

Wprowadził: Damian Król

Galeria zdjęć: https://proszowice.pl/galerie-237-przyjaciele_z_ukrainy_poznajmy_sie.html

Drodzy Przyjaciele z Ukrainy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjno-informacyjnym z atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

25 marca 2022, godz. 17:00-19:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR), ul. Parkowa 10, 32-100 Proszowice

STREFA DZIECI

 • gry i zabawy z animatorami
 • warsztaty plastyczne i taneczne
 • malowanie twarzy
 • występy taneczne i wokalne

STREFA DOROSŁYCH

 • punkty konsultacyjne:
 • opieka medyczna
 • edukacja dzieci i młodzieży
 • informacje urzędowe i konsultacje prawne
 • doradztwo zawodowe i świadczenia socjalne


Шановні Друзі з України,

Щиро запрошуємо Вас взяти участь в інтеграційно-інформаційній зустрічі з  атракціонами для дітей та дорослих.

25 березня 2022 року о год. 17:00-19:00

Муніципальний спортивно-оздоровчий центр (МОСІР), ul. Parkowa 10, 32-100 Proszowice

ДИТЯЧА ЗОНА

 • дитячі ігри та розваги з аніматорами
 • мистецькі та танцювальні майстеркласи
 • казковий аквагрим
 • танцювальні та вокальні виступи

ДОРОСЛА ЗОНА

 • Консультаційні пункти:
 • медична допомога
 • навчання дітей та молоді
 • офіційна держ інформація та юридичні консультації
 • працевлаштування та соціальні виплати